Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39508
Title: Một số ý kiến về quyền sở hữu tài sản của vợ chồng
Authors: Nguyễn Thị Lan
Keywords: Nguyễn Thị Lan
Luật hôn nhân và gia đình
Sở hữu tài sản vợ chồng
Tài sản riêng
Tài sản chung
Chế độ tài sản
Abstract: Phân tích và tìm ra những điểm hợp lý và bất hợp lý của vấn đề xung quanh việc sở hữu tài sản vợ chồng trong Dự thảo luật hôn nhân và gia đình.
Issue Date: 1997
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-1997
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.1997_B3_QuyenSHTSvochong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 487,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.