Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39521
Title: Vài nét về sự phát triển của luật hành chính trên thế giới trong thế kỷ XX
Authors: Trần Minh Hương
Keywords: Trần Minh Hương
Luật hành chính
Án lệ hành chính
Cơ quan hành chính
Abstract: Tìm hiểu vài nét về sự phát triển của luật hành chính trên thế giới trong thế kỷ XX: Nguyên nhân phát triển của luật hành chính; sự phát triển luật hành chính ở một số nước trên thế giới.
Issue Date: 1997
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-1997
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.1997_B4_Luathanhchinhthegioi-XX.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 612,74 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.