Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/39522
Title: Chấm dứt hợp đồng lao động
Authors: Lưu Bình Nhưỡng
Keywords: Lưu Bình Nhưỡng
Hợp đồng lao động
Quan hệ lao động
Người sử dụng lao động
Người lao động
Chấm dứt hợp đồng lao động
Abstract: Bài viết đề cập một phần các quy định về hợp đồng lao động. Qua đây hy vọng thu hút nhiều sự đóng góp của các nhà khoa học và những người làm công tác thực tiễn để góp phần hoàn thiện chế độ hợp đồng lao động nhằm tạo ra một khung pháp lý hoàn chỉnh cho quan hệ hợp đồng lao động ở nước ta.
Issue Date: 1997
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-1997
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.1997_B5_Chamduthopdonglaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 684,01 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.