Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39550
Title: Việc giải quyết đơn từ khiếu tố của công dân trong xã hội phong kiến
Authors: Bùi Xuân Đính
Keywords: Bùi Xuân Đính
Khiếu nại
Tố cáo
Khiếu tố vượt cấp
Xã hội phong kiến
Abstract: Dưới thời phong kiến, cách quản lý của nhà nước quân chủ quan liêu và sự tha hoá lạm dụng quyền lực của quan lại các cấp không tránh khỏi làm cho nhiều người dân oan ức, phải đi khiếu kiện. Tuy nhiên sử cũ ghi chép vấn đề này quá ít. Vì thế việc giải quyết đơn từ khiếu tố của người dân dưới chế độ phong kiến được trình bày trong bài viết chỉ là những nhận xét sơ bộ qua một số dữ kiện sử cũ ghi lại.
Issue Date: 1998
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.1998_B3_Giaiquyetdonkhieuto.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.