Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39552
Title: Bàn về việc xác định "hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật"
Authors: Trần Thị Huệ
Keywords: Trần Thị Huệ
Thừa kế
Người thừa kế
Tài sản
Truất quyền thừa kế
Truất quyền hưởng di sản
Di sản
Người lập di chúc
Điều 672 Bộ Luật dân sự
Abstract: Bài viết đưa ra hai cách hiểu về điều 672 Bộ luật dân sự để so sánh và có thể đi đến quan điểm thống nhất trong xác định "hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật" với mong muốn góp phần giải quyết những vướng mắc trong điều luật, bảo đảm quyền hưởng di sản của người thừa kế khi phải xác định "kỷ phần bắt buộc" theo điều 672 BLDS
Issue Date: 1998
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.1998_B4_Thuake.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.