Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39559
Title: Đào tạo một số chức danh tư pháp ở Cộng hoà liên bang Đức
Authors: Đào Thị Hằng
Keywords: Đào Thị Hằng
Chức danh tư pháp
Cộng hoà liên bang Đức
Thẩm phán
Luật sư
Luật công chứng
Abstract: Đào tạo thẩm phán và một số chức danh tư pháp khác ở Đức được tiến hành một cách có hệ thống, cơ bản và toàn diện. Việc đào tạo một số chức danh theo cùng một chương trình giống nhau tạo ra những thuận lợi đáng kể trong việc dễ dàng thống nhất quan điểm của những người tham gia tố tụng, góp phần giải quyết vụ án một cách nhanh chóng, đúng pháp luật.
Issue Date: 1998
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.1998_B11_Daotaochucdanhtuphap-Duc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,79 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.