Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39565
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa X. Chiều ngày 04/06/1999
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ mười
04/06/1999
Bộ luật hình sự
Cải tạo không giam giữ
Phạm tội nghiêm trọng
Phạm tội ít nghiêm trọng
Tù chung thân
Tử hình
Abstract: Thảo luận và thông qua Bộ luật hình sự ( sửa đổi). Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Yểu điều khiển
Issue Date: 1999-06-04
Type: Bản thông tin
Extent: 29 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 04-06-1999c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 487,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.