Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39576
Title: Quyền và lực của Hội đồng nhân dân
Authors: Lưu Trung Thành
Keywords: Lưu Trung Thành
Hội đồng nhân dân
Quyền lực
Cơ quan dân cử
Đại biểu nhân dân
Abstract: Phân tích quyền và lực của Hội đồng nhân dân các cấp. Yêu cầu cần đặt ra để đại biểu hội đồng nhân dân đảm nhiệm tốt vai trò, giúp hội đồng nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ.
Issue Date: 1998
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.1998_B4_QuyenluccuaHDND.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 516,83 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.