Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39577
Title: Tổ chức và hoạt động của Nghị viện Pháp
Authors: Thái Vĩnh Thắng
Keywords: Thái Vĩnh Thắng
Tổ chức nghị viện
Hoạt động nghị viện
Pháp
Nghị viện
Nghị sĩ
Abstract: Phân tích, tìm hiểu về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Nghị viện Pháp; Nghiên cứu những thay đổi trong vai trò của nghị viện Pháp .
Issue Date: 1998
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.1998_B11_TochuchoatdongnghivienPhap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 764,77 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.