Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39595
Title: Về một số điều kiện kết hôn trong luật hôn nhân và gia đình Việt Nam
Authors: Nguyễn Phương Lan
Keywords: Nguyễn Phương Lan
Luật hôn nhân và gia đình
Điều kiện kết hôn
Độ tuổi kết hôn
Đăng ký kết hôn
Đính hôn
Từ hôn
Abstract: Trình bày một số suy nghĩ về việc hoàn thiện điều kiện kết hôn trong luật hôn nhân và gia đình sửa đổi.
Issue Date: 1998
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.1998_B10_Dieukienkethon-LuatHNGD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 698,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.