Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39601
Title: Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ trong thị trường chứng khoán
Authors: Lê Hồng Hạnh
Keywords: Lê Hồng Hạnh
Thị trường chứng khoán
Quỹ đầu tư chứng khoán
Công ty quản lý quỹ
Chứng khoán
Chứng chỉ quỹ đầu tư
Cổ phiếu
Đầu tư chứng khoán
Abstract: Phân tích bản chất pháp lý của chứng chỉ quỹ đầu tư, địa vị pháp lý của công ty quản lý quỹ, tức là tổ chức phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư và vai trò của chúng trường thị trường chứng khoán.
Issue Date: 1998
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.1998_B2_Thitruongchungkhoan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 700,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.