Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39606
Title: Vận dụng bất khả kháng để miễn trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế
Authors: Hoàng Ngọc Thiết
Keywords: Hoàng Ngọc Thiết
Mua bán hàng hoá
Thương mại quốc tế
Bất khả kháng
Vi phạm hợp đồng
Abstract: Trình bày các điều kiện mà các bên đương sự của hợp đồng, toà án hay trọng tài dùng để làm căn cứ để xác định trường hợp bất khả kháng. Các phương pháp giải quyết khi gặp bất khả kháng dẫn đến vi phạm hợp đồng.
Issue Date: 1998
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tap chí Luật học số 6-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.1998_B5-Viphamhopdongmuabanquocte.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 604,25 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.