Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39648
Title: Những đặc điểm cơ bản của các trường phái lý luận chính trong khoa học luật hình sự trên thế giới
Authors: Lê Cảm
Keywords: Lê Cảm
Khoa học hình sự
Luật hình sự
Trường phái lý luận
Trường phái khai sáng - nhân đạo
Trường phái cổ điển
Trường phái xã hội học
Trường phái nhân chủng học
Abstract: Khi bàn về các trường phái lý luận luật hình sự trên thế giới, giữa các nhà khoa học luật hình sự tồn tại hai quan điểm. Một là chỉ có ba trường phái chính: Cổ điển, xã hội học và nhân chủng học. Hai là ngoài ba trường phái trên còn có thêm trường phái nữa là khai sáng- nhân đạo. Bài viết phân tích bốn trường phái để làm rõ vấn đề.
Issue Date: 1999
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-1999
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.1999_B2_Khoahocluathinhsu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 128,14 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.