Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39653
Title: Về hoạt động cho thuê tài chính
Authors: Phạm Giang Thu
Keywords: Phạm Giang Thu
Cho thuê tài chính
Công ty tài chính
Công ty cho thuê tài chính
Thuê tài sản
Gia hạn nợ
Abstract: Trình bày một vài ý kiến về hoạt động cho thuê tài chính, với mục đích tạo môi trường pháp lý thuận lợi và công bằng cho hoạt động cho thuê tài chính tồn tại và phát triển
Issue Date: 1999
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-1999
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.1999_B7_Chothuethaichinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 62,28 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.