Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/39663
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorNguyễn Xuân Thu-
dc.date.issued1999-
dc.date.submitted2017-04-28-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11742/39663-
dc.description.abstractChính sách bảo hiểm xã hội của nhà nước ta đã thu được những kết quả nhất định và đang đi vào thế ổn định. Đối với chế độ bảo hiểm của cán bộ xã, phường việc làm thiết thực nhất của cơ quan chức năng nhà nước trong thời gian tới là lưu tâm đến nguyện vọng của cán bộ xã, tiếp tục hoàn thiện, tạo ra chính sách bảo hiểm xã hội hợp lý, vừa đảm bảo lợi ích người lao động, vừa phù hợp lợi ích chung toàn xã hội.-
dc.format.extent4tr.-
dc.languagevivi
dc.subjectNguyễn Xuân Thuvi
dc.subjectBảo hiểm xã hộivi
dc.subjectChế độ bảo hiểmvi
dc.subjectChế độ trợ cấpvi
dc.titleBàn về chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ xã, phường, thị trấnvi
dc.typeTạp chívi
dc.source.methodTạp chí Luật học số 4-1999-
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.1999_B7_Baohiemxahoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 58,57 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.