Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39675
Title: Kiểm tra trước văn bản pháp luật
Authors: Bùi Thị Đào
Keywords: Bùi Thị Đào
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật
Kiểm tra văn bản
Soạn thảo văn bản
Abstract: Phân tích, bàn luận các vấn đề: Sự cần thiết phải kiểm tra trước, kiểm tra trước qua các giai đoạn xây dựng văn bản và cuối cùng là một vài nhận xét về kiểm tra trước được quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội thông qua ngày 12/11/1996 và Nghị định 101/CP ngày 23/9/1997 quy định chi tiết một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Issue Date: 1999
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí :Luật học số 5-1999
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.1999_B3_KiemtratruocVBPL.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 103,52 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.