Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39710
Title: Vua Minh Mệnh với việc áp dụng hình phạt
Authors: Bùi Xuân Đính
Keywords: Bùi Xuân Đính
Vua Minh Mệnh
Tư tường pháp trị
Abstract: Bài viết đề cập những nét lớn về việc vua Minh Mệnh áp dụng các hình phạt. Vua chủ trương dùng hình phạt nặng để vừa trừng trị vừa răn đe giáo dục, ngăn chặn phạm tội và tái phạm. Vua Minh Mệnh là người tiêu biểu nhất cho trường phái pháp trị trong các ông vua, chúa giàu tư tưởng pháp trị ở nước ta thời phong kiến.
Issue Date: 2000
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2000
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2000_B2_VuaMinhMenh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 147,95 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.