Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39718
Title: Về bảo lãnh phát hành trong thị trường chứng khoán
Authors: Phạm Thị Giang Thu
Keywords: Phạm Thị Giang Thu
Thị trường chứng khoán
Bảo lãnh phát hành
Giao dịch chứng khoán
Chứng khoán
Công ty chứng khoán
Abstract: Bài viết đề cập sự cần thiết của bảo lãnh chứng khoán cũng như các yếu tố pháp lý có liên quan đến lĩnh vực này.
Issue Date: 2000
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2000
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2000_B10_Baolanhphathanh-TTCK.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 77,01 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.