Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39727
Title: Một số điểm mới trong chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Bộ luật hình sự năm 1999
Authors: Đỗ Đức Hồng Hà
Keywords: Đỗ Đức Hồng Hà
Bộ luật hình sự
Tội phạm kinh tế
Tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
Hình phạt
Tội phạm
Abstract: Bộ luật hình sự năm 1999 thể hiện bước vượt bậc trong kỹ thuật lập pháp, góp phần tích cực loại bỏ những yếu tố gây cản trở cho tiến trình đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Bộ luật hình sự này gồm 344 điều chia thành 24 chương. Trong chương XIV "các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế" là chương có nhiều điểm mới đáng quan tâm nhất.
Issue Date: 2000
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2000
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2000_B6_Xamphamtrattuquanlykinhte.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 62,13 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.