Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39763
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa X. Chiều ngày 29/05/1999
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ năm
29/05/1999
Luật doanh nghiệp
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Doanh nghiệp
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Giải thể doanh nghiệp
Đăng ký kinh doanh
Đại hội đồng cổ đông
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt nam
Abstract: Tiép tục thảo luận và thông qua dự án Luật doanh nghiệp và nghe đọc báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Mỹ Hoa điều khiển
Issue Date: 1999-05-29
Type: Bản thông tin
Extent: 15 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 29-05-1999c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 417,06 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.