Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39775
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa X. Sáng ngày 09/06/2000
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ sáu
09/06/2000
Hiệp ước biên giới trên bộ
Biên giới
Việt Nam
Trung Quốc
Abstract: Quốc hội bầu nhân sự: Thông qua hiệp ước biên giới trên bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc và bế mạc kỳ họp. Chủ tịch Nông Đức Mạnh điều khiển phiên họp.
Issue Date: 2000-06-09
Type: Bản thông tin
Extent: 15 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 09-06-2000s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 489,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.