Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39780
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa X. Chiều ngày 15/05/2000
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ sáu
15/05/2000
Luật đầu tư nước ngoài
Đầu tư nước ngoài
Tổng giám đốc
Phó tổng giám đốc
Kế toán trưởng
Dự án vay vốn
Quyết toán tài chính
Abstract: Quốc hội thảo luận và thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Phó chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân điều khiển phiên họp.
Issue Date: 2000-05-15
Type: Bản thông tin
Extent: 22 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15-05-2000c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 533,12 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.