Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39784
Title: Bồi thường thiệt hại do bị tai nạn lao động
Authors: Đỗ Ngân Bình
Keywords: Đỗ Ngân Bình
Tai nạn lao động
Bồi thường thiệt hại
Luật lao động
Abstract: Bài viết đề cập những quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề tai nạn lao động và bồi thường tai nạn lao động. Qua đó đề xuất một vài kiến nghị và giải pháp góp phần hoàn thiện, bổ sung chính sách bồi thường tai nạn lao động.
Issue Date: 2000
Type: Tạp chí
Method: Tạp chí Luật học số 6-2000
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2000_B2_Boithuongthiethai-tainanlaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 66,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.