Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39833
Title: Mấy ý kiến về việc tiếp tục sửa đổi, bổ sung luật đất đai
Authors: Trần Quang Huy
Keywords: Trần Quang Huy
Luật đất đai
Thẩm quyền giao đất
Thẩm quyền cho thuê đất
Quyền sử dụng đất
Chuyển quyền sử dụng đất
Abstract: Trình bày một số ý kiến về phương hướng tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Luật đất đai.
Issue Date: 2001
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2001
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2001_B13_Luatdatdai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 76,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.