Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39875
Title: Một số đặc điểm của hành vi kinh doanh
Authors: Nguyễn Viết Tý
Keywords: Nguyễn Viết Tý
Kinh doanh
Hành vi kinh doanh
Hành vi dân sự
Giao dịch dân sự
Giao dịch thương mại
Abstract: Nghiên cứu đặc điểm của hành vi kinh doanh vừa có ý nghĩa lý luận vừa có ý nghĩa thực tế. Vừa giúp chúng ta dễ dàng phân biệt phạm vi điều chỉnh của pháp luật kinh tế và pháp luật dân sự, vừa giúp nâng cao hiệu quả xây dựng và áp dụng văn bản pháp luật kinh tế và dân sự.
Issue Date: 2001
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2001
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2001_B8_Hanhvikinhdoan-dacdiem.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 85,11 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.