Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/39932
Title: Các nội dung chủ yếu của Luật đất đai sửa đổi, bổ sung năm 2001
Authors: Trần Quang Huy
Keywords: Trần Quang Huy
Luật đất đai
Khung giá đất
Quyền sử dụng đất
Quy hoạch sử dụng đất
Thẩm quyền cho thuê đất
Thu hồi đất
Thẩm quyền giao đất
Abstract: Bài viết đề cập đến một số nội dung cơ bản: Vấn đề khung giá đất; vấn đề quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; vấn đề thẩm quyền giao đất cho thuê đất; vấn đề đòi bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất; thế chấp quyền sử dụng đất.
Issue Date: 2002
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2002
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2002_B5_Luatdatdaisuadoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 125,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.