Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39946
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa X. Chiều ngày 21/06/2001
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ chín
21/06/2001
Luật Hải quan
Hải quan
Pháp lệnh hải quan
Công chức hải quan
Hàng không
Du lịch
Thủ tục hải quan
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận và thông qua Luật Hải quan. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.
Issue Date: 2001-06-21
Type: Bản thông tin
Extent: 24 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21-06-2001c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 529,21 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.