Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39950
Title: Hành lang pháp lý mới để phát triển hoạt động cho thuê tài chính ở nước ta
Authors: Doãn Hồng Nhung
Keywords: Doãn Hồng Nhung
Tài chính
Cho thuê tài chính
Công ty cho thuê tài chính
Tín dụng thuê mua
Nghiệp vụ tín dụng thuê mua
Tài sản cho thuê
Abstract: Phân tích những nội dung về hoạt động cho thuê tài chính để thấy được hoạt động cho thuê tài chính đã có hành lang pháp lý mới để tín dụng thuê mua có điều kiện phát triển ở Việt Nam trong tương lai.
Issue Date: 2001
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-2001
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2001_B9_Hoatdongchothuetaichinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 109,05 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.