Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39967
Title: Xử lý tài sản thế chấp là giá trị quyền sử dụng đất để bảo đảm tiền vay trong ngân hàng và các tổ chức tín dụng
Authors: Doãn Hồng Nhung
Keywords: Doãn Hồng Nhung
Bộ luật dân sự
Bất động sản
Quyền sử dụng đất
Tài sản thế chấp
Vay vốn ngân hàng
Tổ chức tín dụng
Giá trị quyền sử dụng đất
Định giá tài sản
Tài sản thế chấp
Abstract: Quyền thế chấp quyền giá trị sử dụng đất là một trong những quyền quan trọng của người sử dụng đất trong cơ chế thị trường. Giá trị quyền sử dụng đất mang lại là giá trị tài sản đích thực cho người sử dụng đất đồng thời nó là nguồn vốn cho người sử dụng đất đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh.
Issue Date: 2002
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2002
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2002_B3_Xulytaisanthechap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 124,64 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.