Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40015
Title: Những điểm mới trong tổ chức bộ máy nhà nước qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992
Authors: Bùi Xuân Đức
Keywords: Bùi Xuân Đức
Tổ chức bộ máy nhà nước
Hiến pháp
Quyền lực nhà nước
Chính quyền địa phương
Viện kiểm sát nhân dân
Chủ tịch nước
Chính phủ
Toà án nhân dân
Quốc hội
Uỷ ban thường vụ quốc hội
Abstract: Tìm hiểu những điểm mới trong tổ chức bộ máy nhà nước qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992
Issue Date: 2002
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-2002
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2002_B2_DiemmoitrongtochucBMNN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 131,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.