Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40020
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa X. Sáng ngày 12/12/2001
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ mười
12/12/2001
Hiến pháp năm 1992
Lập pháp
Thi hành pháp luật
Giám sát thi hành pháp luật
Chiến tranh
Vấn đề đình chiến
Quyết định tổng động viên
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An điều khiển phiên họp
Issue Date: 2001-12-12
Type: Bản thông tin
Extent: 39 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12-12-2001s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 531,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.