Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40025
Title: Bàn về quy chế điều chỉnh vốn của các doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp
Authors: Nguyễn Thị Ánh Vân
Keywords: Nguyễn Thị Ánh Vân
Doanh nghiệp
Vốn doanh nghiệp
Luật doanh nghiệp
Chế tài hành chính
Chế tài hình sự
Vốn pháp định
Abstract: Tìm hiểu một vài vấn đề cần quan tâm trong quá trình thực hiện cũng như hoàn thiện pháp luật điều chỉnh vốn của doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp.
Issue Date: 2002
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-2002
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2002_B10_Dieuchinhvondoanhnghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 88,09 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.