Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40030
Title: Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động theo Bộ luật lao động và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động
Authors: Đào Thị Hằng
Keywords: Đào Thị Hằng
Bộ luật lao động
Tranh chấp lao dộng
Giải quyết tranh chấp
Người lao động
Người sử dụng lao động
Quan hệ lao động
Lao động
Abstract: Bộ luật lao động đã được sửa đổi, bổ sung một số điều về tranh chấp lao động song dường như chưa giải quyết triệt để những vướng mắc, bất cập còn tiềm ẩn. Bài viết phân tích các vấn đề về tranh chấp lao động, góp phần vào việc hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực này.
Issue Date: 2003
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2003
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2003_B4_Tranhchaplaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 151,06 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.