Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40071
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa X. Sáng ngày 27/11/2001
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ mười
27/11/2001
Nhiệm vụ kinh tế xã hội
Dự toán ngân sách
Ngân sách nhà nước
Tổng quyết toán ngân sách
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Hội trường Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2001; phương hướng, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2002; Về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2002; Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001 - 2005). Phó Chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân điều khiển phiên họp
Issue Date: 2001-11-27
Type: Bản thông tin
Extent: 46 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 27-11-2001s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 658,17 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.