Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40093
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa X. Chiều ngày 28/03/2002
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ mười một
28/03/2002
Bộ Luật Lao động
Người lao động
Người sử dụng lao động
Quyền và lợi ích hợp pháp
Người quản lý lao động
Tăng cường kỷ luật lao động
Thị trường lao động
Abstract: Quốc hội thảo luận và thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động. Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Mỹ Hoa điều khiển phiên họp
Issue Date: 2002-03-28
Type: Bản thông tin
Extent: 15 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 28-03-2002c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 482,88 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.