Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40116
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV. Sáng ngày 29/07/2016
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ nhất
29/07/2016
Ngân sách nhà nước
Quyết toán ngân sách nhà nước
Điều chỉnh dự toán chi
Phát triển kinh tế xã hội
Phê chuẩn quyết toán ngân sách
Abstract: Biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 bằng hệ thống biểu quyết điện tử; Thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung
Issue Date: 2016-07-29
Type: Bản thông tin
Extent: 33 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 29-07-2016s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 508,11 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.