Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40145
Title: Bàn về tính thống nhất của quyền lực Nhà nước và sự phân công, phối hợp trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp
Authors: Lê Minh Tâm
Keywords: Lê Minh Tâm
Quyền lực nhà nước
Quyền lực
Quyền lập pháp
Quyền hành pháp
Quyền tư pháp
Abstract: Đề cập một số vấn đề về tính thống nhất của quyền lực Nhà nước và sự phân công, phối hợp trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Qua đó góp thêm tiếng nói vào việc tiếp tục nghiên cứu làm sáng rõ những vấn đề về quyền lực nhà nước.
Issue Date: 2003
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2003
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2003_B8_tinhthongnhatquyenlucNN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 173,73 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.