Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40146
Title: Về vấn đề đại diện hợp pháp của ngân hàng thương mại
Authors: Nguyễn Văn Tuyến
Keywords: Nguyễn Văn Tuyến
Ngân hàng
Ngân hàng thương mại
Pháp nhân ngân hàng thương mại
Người đại diện
Giao dịch dân sự
Giao dịch thương mại
Abstract: Phân tích một số vấn đề về hình thức đại diện, các tiêu chí xác định người đại diện cho pháp nhân ngân hàng thương mại. Qua đó mong muốn đóng góp ý kiến góp phần nhận thức lại vấn đề đại diện hợp pháp của ngân hàng thương mại, tạo điều kiện cho việc xem xét vấn đề hiệu lực của giao dịch dân sự nói chung và giao dịch thương mại của ngân hàng nói riêng, cũng như xác định đường lối giải quyết tranh chấp phát sinh từ các giao dịch trong thực tiễn.
Issue Date: 2003
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2003
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2003_B9_DaidienhopphapNHTM.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 115 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.