Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40147
Title: Bàn về quy chế điều chỉnh bán khống và mua chứng khoán trên cơ sở tín dụng
Authors: Nguyễn Thị Ánh Vân
Keywords: Nguyễn Thị Ánh Vân
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Bán khống
Điều chỉnh bán khống
Mua chứng khoán
Giới hạn ký quỹ
Chuyển giao chứng khoán
Đầu cơ chứng khoán
Abstract: Bài viết đề cập hai vấn đề là quy chế điều chỉnh bán khống và mua chứng khoán trên cơ sở tín dụng
Issue Date: 2003
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2003
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2003_B10_Bankhong-Muachungkhoan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 163,73 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.