Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40199
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV. Chiều ngày 31/10/2016
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa XIV
Kỳ họp thứ hai
31/10/2016
Luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ
Luật thủy lợi
Vũ khí
Vật liệu nổ
Thủy lợi
Abstract: Quốc hội nghe Tờ trình dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tờ trình dự án Luật thủy lợi. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung.
Issue Date: 2016-10-31
Type: Bản thông tin
Extent: 2 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 31-10-2016c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 349,13 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.