Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40202
Title: Tội phạm kinh tế và đấu tranh phòng chống tội phạm này ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Authors: Dương Tuyết Miên
Keywords: Dương Tuyết Miên
Pháp luật
Tội phạm
Kiểm toán
Báo cáo tài chính
Bộ luật hình sự
Tội phạm kinh tế
Thị trường chứng khoán
Abstract: Tội phạm kinh tế gây thiệt hại rất lớn không chỉ đến lợi ích của từng quốc gia, của tổ chức cũng như cá nhân mà còn có thể gây hại cho các quốc gia trong khu vực cũng như toàn cầu. Chính vì thế đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế là vô cùng cần thiết, đó không chỉ là nhiệm vụ của từng quốc gia riêng lẻ mà đỏi hỏi các quốc gia phải hợp tác với nhau trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế.
Issue Date: 2003
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học Đặc san tháng 3-2003
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDS3.2003_B14_Toiphamkinhte.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 131,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.