Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40214
Title: Đối tượng sở hữu công nghiệp - Những điểm cần sửa đổi bổ sung
Authors: Nguyễn Như Quỳnh
Keywords: Nguyễn Như Quỳnh
Bộ luật dân sự
Sở hữu công nghiệp
Sở hữu trí tuệ
Sáng chế
Nhãn hiệu hàng hoá
Kiểu dáng công nghiệp
Chỉ dẫn địa lý
Bí mật kinh doanh
Tên miền
Abstract: Tìm hiểu về một số đối tượng của sở hữu công nghiệp, đó là các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xử hàng hoá và chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh, tên miền,...để bảo đảm tốt hơn vấn đề sở hữu trí tuệ , phù hợp với tình hình xã hội hiện nay.
Issue Date: 2003
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học Đặc san sửa đổi Bộ luật dân sự
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc_DSSDBLDS_B7_Doituongsohuucongnghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 237,67 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.