Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40243
Title: Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn về các loại hình doanh nghiệp ở nước ta
Authors: Đồng Ngọc Ba
Keywords: Đồng Ngọc Ba
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp tư nhân
Doanh nghiệp nhà nước
Công ty hợp danh
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Công ty cổ phần
Công ty trách nhiệm hữu hạn
Abstract: Ở Việt Nam, do điều kiện lịch sử xã hội đặc thù, doanh nghiệp và pháp luật doanh nghiệp vẫn còn nhiều điểm khác biệt so với xu hướng phổ biến trên thế giới. Một trong những khác biệt đó là vấn đề loại hình doanh nghiệp. Từ quan điểm phân loại doanh nghiệp dựa trên tiêu chí là tính chất sở hữu, pháp luật hiện hành phân chia doanh nghiệp thành các loại hình cơ bản: Doanh nghiệp tư nhân, các loại hình công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước.
Issue Date: 2005
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2005
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2005_B2_CacloaihinhdoanhnghiepVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 139,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.