Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40250
Title: Tiền - Một loại tài sản trong quan hệ pháp luật dân sự
Authors: Bùi Đăng Hiếu
Keywords: Bùi Đăng Hiếu
Pháp luật
Pháp luật dân sự
Tiền tệ
Ngoại tệ
Nội tệ
Abstract: Bàn luận một số khía cạnh pháp lý đặc thù của tiền nhằm giúp cho các nhà lập pháp có được những định hướng cụ thể hơn khi xây dựng các quy định pháp lý cho tiền.
Issue Date: 2005
Type: Tạp chí
Extent: 4tr
Method: Tạp chí Luật học số 1-2005
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2005_B6_Tien-taisanphapluatdansu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 91,05 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.