Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40298
Title: Bạo lực gia đình đối với phụ nữ - Nhìn từ góc độ pháp lý
Authors: Nguyễn Thị Thanh Hải
Keywords: Nguyễn Thị Thanh Hải
Gia đình
Bạo lực gia đình
Phụ nữ
Quyền con người
Xóa bỏ bạo lực
Abstract: Nghiên cứu thực trạng bạo lực gia đình đối với phụ nữ trên thế giới và ở Việt Nam.
Issue Date: 2005
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học Đặc san Phụ nữ - 2005
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSPN2005_B1_Baolucgiadinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 146,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.