Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40331
Title: Quyền khiếu kiện của cán bộ công chức
Authors: Trần Thị Hiền
Keywords: Trần Thị Hiền
Pháp luật
Khiếu kiện
Quyền khiếu kiện
Cán bộ công chức
Khiếu kiện hành chính
Thời hiệu khiếu nại
Abstract: Tìm hiểu về quyền khiếu kiện của cán bộ công chức. Qua đó mong muốn Luật khiếu nại tố cáo sẽ mở rộng đối tượng khiếu nại của cán bộ, công chức trong quan hệ lao động gắn liền với công cụ, nhiệm vụ phù hợp. Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính sẽ được sửa đổi theo hướng giành cho cán bộ công chức quyền chủ động thực hiện quyền khởi kiện đối với quyết định kỷ luật buộc thôi việc.
Issue Date: 2005
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2005
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2005_B11_Quyenkhieukiencuacanbocongchuc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 126,56 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.