Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40369
Title: Dự báo kinh tế thế giới trong trung hạn giai đoạn 2016-2020 và đánh giá một số tác động của kinh tế thế giới đến kinh tế Việt Nam
Authors: Lương Văn Khôi, Trần Thị Thu Hà
Phạm Hoàng Hải, Nguyễn Linh Chi
Trần Anh Sơn, Nguyễn Đoan Trang
Lý Hoàng Bách
Keywords: Kinh tế thế giới
Khu vực Châu Âu
Kinh tế Việt Nam
Nhật Bản
Trung Quốc
Abstract: Dự báo tác động của kinh tế thế giới đến kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 trên cơ sơ phân tích các xu hướng vận động chủ đạo và triển vọng kinh tế thế giới giai đoạn 2016 – 2020.
Publisher: Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Issue Date: 2015-12
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Method: Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Language: vi
Right: Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 48. Du bao KT TG trung han gd 2016-2020.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.