Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40390
Title: Những bất hợp lý giữa những quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong các lĩnh vực đất đai
Authors: Trần Quang Huy
Keywords: Trần Quang Huy
Pháp luật
Doanh nghiệp
Luật đất đai
Doanh nghiệp trong nước
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Thẩm quyền cho thuê đất
Áp giá tiền thuê đất
Abstract: Trình bày ý kiến thể hiện sự khác nhau về hình thức sử dụng đất giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tiêu biểu là về hình thức trả tiền thuê đất trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; về thẩm quyền cho thuê đất; về áp giá tiền thuê đất; về việc sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; việc áp dụng hình thức sử dụng đất.
Issue Date: 2005
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2005
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2005_B2_Quydinhphapluatdoivoidoanhnghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 180,36 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.