Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40401
Title: Vai trò của tổ chức công đoàn trong vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động
Authors: Đỗ Thị Dung
Keywords: Đỗ Thị Dung
Công đoàn
Lao động
Việc làm
Người lao động
Cán bộ công chức
Tổng liên đoàn lao động
Người sử dụng lao động
Abstract: Đề cập vai trò của công đoàn các cấp với vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động. Trong bối cảnh giải quyết việc làm cho người lao động hiện nay, tổ chức công đoàn có vai trò và trách nhiệm đặc biệt quan trọng và cũng hết sức nặng nề trong việc giải quyết việc làm cho các thành viên trong tổ chức của mình.
Issue Date: 2005
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-2005
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2005_B3_Vaitrocuacongdoan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 166,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.