Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40411
Title: Vấn đề bình đẳng giới trên thế giới
Authors: Nguyễn Thị Hồi
Keywords: Nguyễn Thị Hồi
Phụ nữ
Bình đẳng giới
Bất bình đẳng giới
Abstract: Bài viết nêu một số vấn đề về bình đẳng giới trên bình diện quốc tế. Hiện nay, việc nâng cao bình đẳng giới trở thành một một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của các quốc gia đương đại nói chung và Việt Nam nói riêng. Với sự tích cực của cộng đồng quốc tế, của các nhà nước và các tổ chức phụ nữ như hiện nay, hy vọng vấn đề bình đẳng giới trên thế giới sẽ nhanh chóng được cải thiện theo chiều hướng ngày càng tốt hơn để có thể giảm bớt rồi đi đến xóa bỏ bất bình đẳng giới trong pháp luật lẫn thực tế.
Issue Date: 2005
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học Đặc san Phụ nữ - 2005
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSPN2005_B12_Binhdanggioitrenthegioi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 152,83 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.